ข่าวสารจากบริษัท: หลักสูตรโปรแกรม Express

new service

เหมาะกับผู้ใช้งานโปรแกรมบัญชี Express แต่ยังไม่เข้าใจอย่างแท้จริง

บอกรายละเอียดการอบรมโดยย่อ...คลิกดูรายละเอียด

ดูหลักสูตรอบรมทั้งหมด

หลักสูตรอบรมบัญชี-การเงิน

บริษัทเรามีทีมงานและวิทยากรที่มีประสบการณ์หลากหลายสาขาวิชาชีพที่สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้ท่านอย่างเต็มความสามารถ

หน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารบัญชีที่ท่านควรติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

  • ชื่อหน่วยงาน
  • ชื่อหน่วยงาน
  • ชื่อหน่วยงาน
  • ชื่อหน่วยงาน
  • ชื่อหน่วยงาน
  • ชื่อหน่วยงาน